วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลต่อไปนี้ แล้วจดบันทึกลงในสมุด พร้อมกับบอกแหล่งที่มาของคำตอบที่ได้
1คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างไร
2.ส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง
3เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่สำคัญอะไรบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น